Tjøme IL

Tjøme IL er hovedorganisasjon med Tjøme Fotball og Tjøme Håndball som underavdelinger. 

Det søkes synergier mellom avdelingene som gir fordeler for de unge og aktive i kommunen, for eksempel på utstyr, varer m.m.


Tjøme IL består av et styre og all aktivitet ellers foregår i de underliggende avdelingene.