Tjøme IL

Tjøme IL er hovedorganisasjon med Tjøm Fotball og Tjøme Håndball som underavdelinger.

Det søkes synergier mellom avdelingene som gir fordeler for de unge og aktive i kommunen, for eksempel på utstyr, varer m.m.


Tjøme IL består av et styre og all aktivitet ellers foregår i de underliggende avdelingene.